Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji: Polityka prywatności i cookies.

AkceptujęZamknij
Pomiń menu
Wydawnictwo Wrażlive FacebookWydawnictwo Wrażlive Facebook
Wydawnictwo Wrażlive InstagramWydawnictwo Wrażlive Instagram
Wydawnictwo Wrażlive YoutubeWydawnictwo Wrażlive Youtube
Wydawnictwo Wrażlive SpotifyWydawnictwo Wrażlive Spotify

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – osobie, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

1.2. Administrator danych osobowych jest Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cegielniana 18/30, 30-404 Kraków.

1.3. Polityka – Polityka Prywatności niniejszej strony internetowej.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5. Zgoda – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w którym przyzwalasz na przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

Polityka skierowana jest do użytkowników Strony wrazlive.pl. W polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Strony, które są zebrane bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików „cookies” oraz podobnych technologii.

3. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem twoich danych osobowych jest Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cegielniana 18/30, 30-404 Kraków., adres e-mail: biuro@cel-edu.pl, telefon: + 48 727 555 747.  W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora, można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.b RODO przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wysyłki newslettera – usługi elektronicznej. Twoje dane osobowe, w szczególności wskazane w czasie rejestracji tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

 1. w razie wyrażenia zgody w celu przekazywania informacji o ofercie i promocjach tj. w celach marketingowych;
 2. w celach analitycznych oraz statystycznych /art. 6 ust. 1 lit. f RODO/;
 3. w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Twojej zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników /art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO/;
 4. Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań, aby Twoje dane osobowe były bezpiecznie przetwarzane. Wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Stosuje m.in. bezpieczne połączenie, szyfrowanie, serwery na terenie EOG. Dostęp do danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy.

4.2. Na potrzeby wysyłki newslettera wykorzystywany jest adres e-mail Użytkownika. Newsletter jest wysyłany aż do momentu wypisania się. W celu wypisania się z newslettera, należy aktywować link znajdujący się na końcu każdej wiadomości newslettera. Obsługę newslettera Administrator powierzył podmiotowi FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, KRS: 0000497051 NIP: 6751496393).

5. TWOJE PRAWA

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:

 1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jeśli zgłosisz takie żądanie, w tym przede wszystkim podstawy prawne przetwarzania danych, cele przetwarzania, zakres posiadania danych oraz podmioty którym dane osobowe są ujawniane oraz o planowanym terminie ich usunięcia;
 2. uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, jeśli zgłosisz takie żądanie;
 3. ich usunięcia – na Twoje żądanie, dane które nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane mogą być usunięte przez Administratora
 4. sprostowania – Administrator dokonuje sprostowania danych, jeżeli zauważysz niepoprawność lub niekompletność swoich danych osobowych;
 5. przenoszenia danych – masz prawo otrzymać Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 6. ograniczenia przetwarzania – jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania oraz gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych / do czasu ustalenia, czy posiadamy prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu/
 7. wniesienia sprzeciwu – Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych a także jeżeli przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego w tym profilowania;
 8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem /o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za Twoją zgodą wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

7. PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE

Przetwarzamy twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, jednak nie ma to wpływu na Twoje prawa. Nasza Strona dostosowuje ofertę do Twoich potrzeb i zainteresowań, dlatego dokonuje profilowania w związku z Twoją aktywnością na naszej stronie internetowej.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator przekazuje Twoje dane osobowe poza obszar EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza obszar EOG na etapie ich zbierania.

9. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Co do zasady Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

PLIKI COOKIES

1. Czym są pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika oraz dostostosowane funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. Cookie najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji pliku cookie oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

2. Stosowanie cookies

Cookies wykorzystywane są najczęściej do zapamiętywania informacji o użytkowniku wskazujących na jego preferencje, w tym dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów oraz identyfikacji zalogowanych użytkowników oraz pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na danej stronie internetowej, Strona www.wrazlive.pl (dalej „Strona”) wykorzystuje technologię cookies, w celu zapisywania identyfikatora sesji. Identyfikator sesji wykorzystywany jest do zapamiętywania procesu zakupowego co umożliwia korzystanie ze Strony, w tym dokonywanie zakupów, jak również przyczynia się do jego rozwoju.

3. Google Analytics

Strona wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., która zlicza gości odwiedzających Stronę i informuje o średnim czasie, jaki na niej spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali. Google Analytics wykorzystuje cookies. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów ewaluacji wykorzystania Strony przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, gdy wymagane jest to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem że Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników Strony z innymi danymi zbieranymi przez Google. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na:www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na stronach internetowych.

4. Sposób postępowania z Cookies

Użytkownik może samodzielnie określić sposób postępowania z cookies (w tym ograniczyć lub wyłączyć ich działanie) m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na działanie funkcjonalności Strony.

Kontakt

wróć na górę

Wydawnictwo Wrażlive

Dział redakcji: redakcja@wrazlive.pl

Dział promocji: promocja@wrazlive.pl

Napisz do nas:
ania@wrazlive.pl
ola@wrazlive.pl

Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Sp. z o.o.

Cegielniana 18/30, 30-404 Kraków
NIP: 679 312 12 78